Naar de inhoud.

Daadkrachtige P&O Assistant, regio Noordwest

Persoonlijke gegevens                                    Meer informatie?
Voornaam                   : Roos                             Klik hier of bel 088 022 23 22
Achternaam                : Anijs 
Geboortedatum         : 22 januari 1960
Woonplaats               : Regio Noord Holland

Wie is Roos?
Ik kom uit een kleine maar zeer hechte familie, ben moeder van een (pleeg)zoon van 8 en sta zowel bij mijn vrienden als bij mijn familie bekend, als een nuchtere en no-nonsense type dat zich makkelijk aanpast aan de omgeving/omstandigheden.

Wat wil Roos bereiken?
Mijn ambitie is om mij in de komende 5 jaar te ontwikkelen tot personeelsadviseur, bij voorkeur bij een gemeente. In 1991 heb ik de MBO opleiding personeelswerk afgerond bij de Hogeschool Haarlem. In de loop der jaren zijn er nogal wat veranderingen geweest op dit gebied en daarom heb ik om bij te blijven, recentelijk een cursus Praktisch Personeelsmanagement gevolgd. Om mijn kennis op het gebied van de ambtenaren wet en regelgeving te verbreden, ben ik van plan om binnenkort een training CAR-UWO te gaan volgen. Dit zijn voor mij de eerste stappen in het realiseren van mijn ambitie. Daarna zal ik op basis van de ontwikkelingen verder bepalen wat ik nog moet doen.

Waarom wil Roos werkzaam zijn voor Management Support Assistant2?
Voordat ik bij Assistant2 kwam, heb ik mij meer gefocust op het vinden van een vaste baan. Nu een jaar later, vind ik detachering een goede move, omdat het mij de gelegenheid biedt om meerdere organisaties van binnenuit te leren kennen.

Wat doet Roos in haar vrije tijd?
Ik lees en puzzel graag. Daarnaast sleep ik mezelf 2 tot 3x per week om 5 uur in de ochtend uit mijn bed zodat ik om 05.30 uur een uurtje kan trainen in de sportschool voordat ik naar mijn werk ga. Ik vind sporten voor het werk veel prettiger dan na het werk. Ik krijg er namelijk ontzettend veel energie van, welke ik door de dag heen goed kan gebruiken bij mijn drukke werkzaamheden.

Opleidingen
1995    First Certificate in English                                            University of Cambridge
1991    MBO Arbeidsmarkt Politiek en Personeelsbeleid        Hogeschool Haarlem (SOSA)
1982    Secretaresse opleiding                                                INAVO Amsterdam
1981    Stenografie Nederlands en Engels                              Schoevers Amsterdam

Trainingen/Workshops
2017    Praktisch Personeelsmanagement                              ICM opleidingen en trainingen
2017    iBewustzijn                                                                   VNG Academie
2017    Integriteit                                                                      Bureau BING
2016    Persoonlijke drijfveren                                                 Management Drives
2013    CoŲrdinator Eigen Kracht Conferenties                       Stichting Eigen Kracht
1999    Policies and Strategies for Small- and                         ILO Turijn (ItaliŽ)
            Medium-Sized Enterprises 

Computervaardigheid
Office, Outlook, Excel, Youforce, Beaufort, MkBasics, DDi,

Talenkennis
Nederlands   : Uitstekend
Engels            : Goed

Roos is beschikbaar als medewerkster op een afdeling P&O voor het coŲrdineren, organiseren en uitvoeren van voorkomende werkzaamheden.
Wat is jouw droombedrijf              : Een organisatie waarin ik met mijn aanpakkers mentaliteit en gestructureerde manier van werken, goed tot mijn recht kan komen.
Wat is jouw functiedoelstelling   : Een functie op een HRM afdeling waarin ik mijn opleiding en reeds opgedane ervaring(en) kan benutten om mij verder te ontwikkelen tot personeelsadviseur.

Werkervaring
29 augustus 2016-heden
Werkgever  : Gemeente regio Noordwest
Functie         :
Medewerkster P&O

Werkzaamheden
Administratief/organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van de personeelsadviseur bij de dagelijkse werkzaamheden en bij de voorbereidingen van de ambtelijke samenvoeging met de partner gemeente per 1 januari 2018 w.o.:
Zelfstandig of met beknopte aanwijzingen, maken/wijzigen van aanstellingsovereenkomsten, toetsen van vragen en toepassen van wet- en regelgeving conform de CAR-UWO, controleren en accorderen van reis-, overwerk- en piketvergoedingen, screenen en accorderen van facturen in DDi, afhandelen werving & selectie, open sollicitaties, stage aanvragen en externe inhuur, registreren van ziek-/hersteld meldingen, onderhouden van contact met de arbodienst, attenderen van managers bij signalering van langdurig ziekte/opstart re-integratie, voorbereiden van functionerings-/beoordelingsgesprekken, plannen, organiseren en coŲrdineren van trainingen, personeelsbijeenkomsten, personeelsuitjes en bijhouden van opleidingsbudgetten, jubilarissen, lief en leed pot, voorzitter ‘Commissie eindfeest’. Voorbereiden opgave verrekening neveninkomsten B&W via het Min. van Binnenlandse Zaken, indienen van aanvragen voor de berekening van pensioenen van politieke ambtsdragers bij Raet, up-to-date-houden van personeelsdossiers, aanspreekpunt en vraagbaak voor managers en medewerkers bij afwezigheid van personeelsadviseur, inplannen en uitnodigen van medewerkers voor hun persoonlijk gesprek met de Werkgroep P&O en de Plaatsingscommissie, agendabeheer van de leden van de Werkgroep P&O, voorbereiden van diverse personeelsoverzichten ter voorbereiding van het Sociaal Plan, de vertrekstatus van de medewerkers en het plaatsingsvoorstel in de nieuwe organisatie, lid van de Werkgroep P&O die zich bezighoudt met de voorbereiding van de technische overdracht van personeelsdossiers en salarisgegevens en ambtelijk Secretaris van de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad).

11 mei 2015-1 april 2016 :
Werkgever   : Gemeente regio Noordwest
Functie          :
Medewerkster Backoffice P&O

Werkzaamheden
Organisatorische ondersteuning van de personeelsadviseurs in frontoffice bij de dagelijkse werkzaamheden w.o.:
Periodiek MT attenderen op systeem signaleringen voor sluiting van de reactietermijn van afhandeling (tijdelijke) aanstellingen, werktijd wijzigingen, externe inhuurperiode en jubilea van medewerkers, het opmaken van aanstellings-, stageovereenkomsten en (tijdelijke) wijzigingen van de aanstellingsvoorwaarden, uitzetten van interne-/externe vacatures en afhandelen van interne/externe werving & selectieprocedures en open sollicitaties, medewerkers informeren over de berekende korting op het salaris bij langdurige ziekte, stoppen/her-activeren van reiskosten en doorgeven van mutaties aan de salarisadministratie, op verzoek van afdelingsmanagers inplannen van afspraken voor medewerkers bij de bedrijfsarts, PvA van de bedrijfsarts doorsturen naar de medewerkers en hun leidinggevende, coŲrdineren afname van de eed en belofte van nieuwe medewerkers en scannen van personeelsdocumenten en up-to-date houden van de digitale personeelsdossiers.

1 april 2014-10 mei 2015
Werkgever  : Bemiddelingbedrijf regio Noordwest 
Functie         :
Trainer

Werkzaamheden
Het geven van assertiviteitstrainingen aan werkzoekende vrouwen met een zeer lange afstand naar de arbeidsmarkt, ter voorbereiding van hun terugkeer naar de arbeidsmarkt en informatie verstrekken aan startende ondernemers.

23 februari 2013-1 april 2014
Werkgever  : Gemeente regio Noordwest
Functie         :
Vrijwilligerswerk in het kader van de re-integratie

Werkzaamheden
In het kader van mijn eigen re-integratie, heb ik om actief te blijven, met behoud van uitkering, de casemanagers van DWI geholpen bij het begeleiden van werkzoekende vreemdelingen met een asielzoekersstatus die een zeer lange afstand naar de arbeidsmarkt hebben bij:
Het opstellen van een Popplan (persoonlijk ontwikkelingsplan), het registreren van hulpvragen en deze doorgeleiden naar de casemanagers van DWI., periodiek voorbereiden van evaluatiegesprekken van de casemanagers en hun cliŽnten en het bijhouden van gemaakte afspraken in het cliŽntvolgsysteem.

12 december 2012 : Vanuit Suriname teruggekeerd naar Nederland
Hier heb ik gedurende 15 jaar gewoond en gewerkt tijdens en na de detachering van mijn echtgenoot.

1 mei 2004-1 december 2012
Werkgever   : Onroerend goed bedrijf in Suriname
Functie          :
Onderdirecteur

Werkzaamheden
Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en aansturing van een bouwbedrijf met 23 medewerkers.

1 mei 2003-1 mei 2004
Werkgever   : Stichting in Suriname
Functie          :
Lid van het Dagelijks Bestuur

Werkzaamheden
Vanuit het bestuur als gedelegeerd directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het internaat van de Braillestichting.

1 januari 2002-1 mei 2003
Werkgever   : Mijnbouwmaatschappij in Suriname
Functie          :
PA to the CEO tevens Hoofd van het directie secretariaat.

27 juli 1997-1 januari 2002
Werkgever   : Vereniging in Suriname
Functie          :
Algemeen Secretaris

Werkzaamheden
Verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur bestaande uit leden van de directie van de 15 grootste bedrijfsleven organisaties in Suriname.

15 mei 1997 : Verhuisd vanuit Nederland naar Suriname
Detachering van mijn echtgenoot.

1 augustus 1994-15 mei 1997
Werkgever   : Eigen secretariaatsbureau
Functie          :
Zelstandig ondernemer

Werkzaamheden
Op afroep basis, secretariŽle ondersteuning geven aan midden- en klein bedrijf in Amsterdam, Muiden en Almere

1 augustus 1991-1 augustus 1994
Werkgever  : Organisatieadviesbureau in Utrecht
Functie         :
Bureaumanager

1 maart 1987-1 augustus 1991
Werkgever  :Vakbond in Amsterdam
Functie         :
Secretaresse P&O

1 januari 1981-1 maart 1987
Werkgever  : Bank in Amsterdam
Functie        :
Secretaresse Personeelszaken Buitenlandse Vestigingen

Referentie
Op aanvraag beschikbaar

Beschikbaarheid en tarief
Beschikbaarheid    : 1 januari 2018
Aantal uren            : maximaal 32 uren per week
Reisbereidheid       : max 45 minuten van woonadres
Tarief                      : Op aanvraag beschikbaar

‘Vanwege privacy redenen is de naam van de kandidaat op dit cv gewijzigd.’